Jednostki kształcenia pożarniczego

Marzeniem wielu osób jest wystąpienie w szeregi Straży Pożarnej. Powołanie do gaszenia pożarów i ratowa

amerykański wóz strażacki

nia innych to tylko jeden z aspektów. Konieczne jest również spełnienie wymogów formalnych. Do PSP może wstąpić obywatel unii europejskiej, który nigdy nie był karany za żadne przestępstwo i w pełni korzysta z praw publicznych. Niezbędne jest też minimum średnie wykształcenie oraz uwarunkowanie fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w Straży Pożarnej. Ocena na ten temat wystawiana jest przez specjalne komisje lekarskie, które odpowiadają przed ministrem do spraw wewnętrznych. Decyzja o wcielenie do służby wydawana jest ze względu na terytorium i może ją wydać komendant wojewódzki, komendant powiatowy lub miejski oraz osoba, zarządzająca jednostką PSP.

Mimo pozornego przeświadczenia, że do szkoły pożarniczej dostać się można stosunkowo łatwo, nie każdy jest w stanie przejść pierwszą część rekrutacji. Już na wstępie trzeba spełnić wiekowe formalności, nieukończenie 25 lat (w razie nieodbycia służby wojskowej – 23 lata). Do egzaminu wstępnego może podjeść tylko osoba, która ma przynajmniej średnie wykształcenie. Tekst wskazuje, kto posiada fizyczno-psychiczne predyspozycje do pracy w Państwowej Straży Pożarnej. Później określa to także komisja. Po pozytywnym zdaniu wstępnego etapu można ubiegać się o przyjęcie do szkoły. Najpierw czekają każdego rekruta – egzaminy sprawnościowe i teoretyczne. Mogą się one różnić w zależności od szkoły. Po jej ukończeniu absolwent posiada stopień młodszego aspiranta i tytuł technika pożarnictwa. Natomiast po ośmiu miesiącach studiów uzyskuje się stopień młodszego kapitana i tytułu inżyniera pożarnictwa.

Aktualnie w Polsce działa siedem szkół, szkolących przyszłych strażaków. Po pierwsze Centralna Szkoła PSP w Częstochowie, dalej szkoły podoficerskie w Opolu, Supraślu i Bydgoszczy oraz szkoły aspirantów w Poznaniu i Krakowie. Zawód strażaka to powszechnie szanowana profesja. Z narażeniem życia pomagają bowiem oni w najgorszych momentach, jak pożary, wypadki czy klęski żywiołowe. Dlatego tak ważna w tym zawodzie jest silna odporność na stres, dzięki której strażak może wydajnie pracować. Ponadto praca w straży, czyli służbach mundurowych, daje stabilną posadę, co staje się niezwykle cenne na polskim rynku pracy.