Jak zachować się w trakcie pożaru?

Ogień to jeden z najbardziej niszczycielskich i trudnych do opanowania żywiołów na świecie. Bardzo łatwo jest go zaprószyć, lecz po jego rozprzestrzenieniu się, walka z tym żywiołem bywa naprawdę ciężka. Co roku w Polsce wybuchają tysiące pożarów, w których giną setki ludzi. Liczba tych ofiar, może zostać zredukowana, jeśli wiemy, jak zachować się w trakcie pożaru.

Kiedy staniemy się świadkiem pożaru, musimy podjąć odpowiednie działania, dzięki którym zostanie on ugaszony. Jak krok po kroku postępować po zauważeniu pożaru:

 1. Zaalarmować wszystkie osoby będące w strefie ognia o grożącym im niebezpieczeństwie.
 2. Wezwać straż pożarną (numer alarmowy 998 lub 112). Przedstawić się, podać nazwę palącego się obiektu oraz jeśli jesteśmy w stanie także adres, przy którym doszło do pożaru. Warto również sprecyzować co dokładnie się pali i na którym piętrze budynku oraz czy istnieje zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzkiego. Nie wolno nam odkładać słuchawki dopóki nasze zgłoszenie nie zostanie potwierdzone. Dyspozytor może zażądać potwierdzenia zgłoszenia przez oddzwonienie lub podania dodatkowych informacji.
 3. W następnej kolejności należy przystąpić do prób ugaszenia pożaru przy użyciu miejscowych środków gaśniczych oraz spróbować pomóc osobom zagrożonym, a jeśli to konieczne- przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia. Wszystkie czynności trzeba wykonać w taki sposób, aby wśród ludzi będących w zagrożeniu nie wybuchła panika spowodowana ogniem i unoszącym się dymem (czadem).

Jeśli ogień dosięgnie jakiegoś człowieka i ten zacznie się palić, należy taką osobę jak najszybciej położyć na ziemi, okryć ją kocem lub ubraniami, aby odciąć dopływ tlenu, a następnie wezwać pogotowie.

Pamiętajmy, iż prowadząc jakiekolwiek działania podczas pożaru, należy kierować się rozwagą i w miarę możliwości – spokojem. Do czasu przybycia straży pożarnej akcją przeciwpożarową powinien zajmować się kierownik zakładu pracy bądź właściciel obiektu lub też osoba najbardziej opanowana i energiczna.

W jaki sposób ewakuować osoby i mienie?

Jeśli do pożaru dojdzie w budynku mieszkalnym, to należy spróbować ugasić go we własnym zakresie lub opuścić mieszkanie zamykając za sobą drzwi (ale nie na klucz). Zanim wyjdziemy z mieszkania warto spróbować wyłączyć dopływ energii elektrycznej.

pożar domu

Pamiętajmy – nie wolno nam otwierać okien, albowiem przez otwarte okna do ogarniętego pożarem pomieszczenia dociera tlen, co może spowodować rozprzestrzenienie się ognia. Nie wolno również gasić wodą urządzeń znajdujących się pod napięciem.

Jeżeli pomieszczenie ogarnięte pożarem jest bardzo zadymione, to należy poruszać się po nim w pozycji „na czworaka”, z głową umieszczoną jak najbliżej podłogi i z chusteczką bądź innym kawałkiem materiału przytkniętym do ust, co też pozwoli nam ochronić nasze drogi oddechowe.

Podczas przeprowadzania akcji ewakuacji zabronione jest:

 • wykonywanie czynności wywołujących panikę,
 • zatrzymywanie się lub też tamowanie ruchu w inny sposób,
 • przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,
 • niestosowanie się do zaleceń strażaków bądź innych osób przeprowadzających ewakuację,
 • zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający natychmiastowe ich otwarcie.

Ewakuacja ludzi ma zapewnić szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej albo objętej pożarem. Do ewakuacji służą korytarze (poziome drogi ewakuacji) oraz klatki schodowe (pionowe drogi ewakuacyjne), które prowadzą bezpośrednio na zewnątrz budynku.

W dużych obiektach, jak np. szkoły, szpitale, urzędy czy kina o kierunku ewakuacji informują tabliczki z zieloną strzałką, świecącą w ciemności.

Pamiętajmy: gdy zadymienie dróg ewakuacyjnych jest tak silnie, że utrudnia nam przejście, trzeba poruszać się powoli w pozycji schylonej i jak najbliżej ścian (w ten sposób nie stracimy orientacji). W przypadku ewakuacji po zadymionych, nieoświetlonych schodach, należy schodzić  na kolanach, ustawiając się tyłem.

Jeżeli dym bądź płomienie odetną nam drogę ucieczki, należy wówczas zamknąć pomieszczenie, w którym przebywamy i uszczelnić drzwi np. mokrym ręcznikiem. Warto również otworzyć wtedy szeroko okna, czekając na pomoc.

Poza ewakuacją osób warto przeprowadzić także ewakuację mienia mającą na celu zabezpieczenie cennych przedmiotów i ważnych dokumentów przed zniszczeniem czy też uszkodzeniem w przypadku pożaru lub innego zagrożenia.

Jak uniknąć pożaru?

Aby zminimalizować ryzyko wybuchu pożaru w naszym domu, warto:

 1. Dokonywać okresowych przeglądów komina, instalacji wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczych.
 2. Instalować czujniki tlenku węgla.
 3. Udrażniać kominy i wymieniać nieszczelne piece, które stanowią najczęstszą przyczynę zatruć i pożarów.
 4. Pamiętać o wyłączaniu wszelkich urządzeń elektrycznych przed wyjściem z domu.
 5. Nie palić świec w małej odległości od materiałów łatwopalnych.
 6. Posiadać w domu gaśnicę.