Jak zapobiegać zatruciu czadem?

Każdego roku w Polsce z powodu zatrucia tlenkiem węgla ginie kilkadziesiąt osób. Najczęściej liczba ta rośnie wraz z rozpoczęciem się sezonu grzewczego. Niewłaściwa eksploatacja budynku mieszkalnego oraz znajdujących się w nim urządzeń i instalacji grzewczych mogą przynieść tragiczne konsekwencje. A przecież zapobieganie zaczadzeniom nie jest ani kosztowne, ani też wymagające.pożart

Jak zatem zabezpieczyć się przed szkodliwym działaniem CO?

Tlenek węgla, popularnie nazywany czadem, to bezwonny gaz o bardzo silnych właściwościach toksycznych. Ludzkie zmysły nie są w stanie go wyczuć, szczególnie gdy unosi się on w temperaturze pokojowej. Wdychanie czadu nawet w niewielkiej ilości często powoduje silny ból głowy, wymioty, a także może doprowadzić do zatrucia, śpiączki czy zgonu.

Zagrożenie zaczadzeniem wynika z tego, iż CO blokuje dostęp tlenu do organizmu i zajmuje jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, co też powoduje przy długotrwałym narażeniu śmierć przez uduszenie, niedotlenienie. Krótsze przebywanie w zaczadzonym pomieszczeniu może powodować zaburzenia pamięci, obniżenie ilorazu inteligencji, a nawet trwałe upośledzenie psychiczne.

Przyczyny zatrucia czadem

  • niesprawność urządzeń grzewczych (piecyków, pieców), a także przewodów kominowych: wentylacyjnych, dymowych i spalinowych,
  • niedostosowanie istniejącego systemu wentylacyjnego do standardów szczelności stosowanych drzwi i okien (niedostateczna wymiana powietrza w pomieszczeniach)

Jak zapobiegać zatruciu czadem?

  • nie dokonywać przeróbek kominów na własną rękę, czyścić oraz wykonywać prace konserwacyjne z pomocą fachowców,
  • regularnie przeprowadzać kontrole techniczne kuchenek gazowych, piecyków, itp.,
  • sprawdzać szczelność przewodów kominowych oraz to czy w kominie jest dostateczny ciąg powietrza (np. za pomocą kartki papieru przyłożonej do kratki wentylacyjnej- jeżeli kartka przywiera do kratki wentylacyjnej, ciąg powietrza jest prawidłowy),
  • nigdy niczym nie zasłaniać kratek wentylacyjnych,
  • wietrzyć pomieszczenia, w których dochodzi do procesu spalania (łazienki wyposażone w piecyki gazowe, kuchnie), a najlepiej zapewnić niewielkie rozszczelnienie znajdujących się tam okien,
  • nie dogrzewać pomieszczeń mieszkalnych piecykami gazowymi bez atestu,
  • nabyć specjalne czujniki ostrzegające przed wydobywaniem się tlenku węgla

Nie wolno także nigdy bagatelizować objawów w postaci bólów i zawrotów głowy, duszności, wymiotów, osłabienia, oszołomienia, przyspieszenia oddechu oraz czynności serca, gdyż mogą stanowić sygnał o zatruciu organizmu czadem. Wówczas należy przewietrzyć dane pomieszczenie i jak najszybciej udać się do lekarza.