Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna, w skrócie OSP, to specjalna organizacja społeczna, która najczęściej w niewielkich miejscowościach zajmuje się walką z pożarami i klęskami żywiołowymi, tak samo jak Państwowa Straż Pożarna. Członkowie OSP to ochotnicy, posiadający jednak umundurowanie oraz odpowiedni sprzęt, dzięki któremu są w stanie reagować na różne zagrożenia. Jej działalności regulują ustawy: z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o stowarzyszeniach oraz z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej. Poza tym organizacja posiada własny statut.
Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Polsce sięga czasu średniowiecza. Jednak pierwsze jednostki, które były bezpośrednim początkiem powstania OSP zaczęły działać w drugiej połowie XIX wieku na terenie trzech zaborów. W 1921 roku, kiedy Polska była już niepodległym państwem, związki strażackie powołały do życia jeden najważniejszy organ – Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Został on rozwiązany w 1949 roku, siedem lat później powołano go ponownie. Obowiązująca do dziś nazwa – Ochotnicza Straż Pożarna – została wprowadzona w 1992 roku. Najstarsza jednostka OSP znajduje się w Nakle nad Notecią, istnieje bowiem od 1820 roku.


Do najważniejszych zadań OSP należy gaszenie i zapobieganie pożarom oraz wspieranie jednostek PSP podczas akcji przeciwpożarowych i ratowniczych. Zadaniem strażaków z OSP jest także informowanie społeczeństwa o realnych zagrożeniach pożarowych lub ekologicznych oraz instruowanie ludności co do postępowania w sytuacjach kryzysowych. Ponadto wśród celów ochotniczych jednostek można wymienić: promowanie aktywnego trybu życia, dbanie o środowisko oraz udział w zawodach sportowo-pożarniczych. W szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej może wejść osoba wieku 18-65 lat, która posiada aktualne badania lekarskie oraz ukończyła odpowiednie szkolenie pożarnicze. Integralną część jednostek OSP są Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, których zadaniem jest przygotowywanie młodzieży do służby w przyszłości. Członkowie MDP uczą się zasad ochrony przeciwpożarowej, działania sprzętu ratunkowego oraz odpowiedniego zachowania przy niecodziennych sytuacjach.
Ochotnicza Straż Pożarna ma również swoje pozainterwencyjne funkcje. Jednostki OSP zajmują się również działalnością kulturalną i wychowawczą, prowadząc m.in. świetlice środowiskowe, sekcje sportowe, grupy muzyczne, teatralne i taneczne. Bardzo często przy OSP powstają orkiestry strażackie, które występują na lokalnych imprezach. W jednostkach odbywają się również szkoleniam z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Patronem Ochotniczej Straży Pożarnej jest św. Florian. W datę jego śmierci, czyli 4 maja obchodzony jest Dzień Strażaka, będący od 2002 roku świętem państwowym.