Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna polega na udzieleniu poszkodowanemu w wypadku pierwszej pomocy prowadzącej do zabezpieczenia oraz utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej aż do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb ratunkowych.

Jakie czynności powinien wykonać świadek wypadku?

 1. Ocenić zaistniała sytuację.
 2. Zabezpieczyć miejsce zdarzenia.
 3. Ocenić stan poszkodowanego.
 4. Wezwać pomoc (wykręcić numery: 999-Pogotowie Ratunkowe, 997- Policja, 998- Straż Pożarna, 112- Europejski Numer Ratunkowy). Świadek wypadku powinien podać: miejsce zdarzenia, przyczynę lub okoliczności wypadku, stan oraz liczbę poszkodowanych, a także ich wiek i płeć. Następnie powinno się podać swoje imię i nazwisko oraz numer zwrotny. Pamiętajmy, żeby nigdy pierwszemu nie odkładać słuchawki!
 5. Udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej:

Na czym polega pierwsza pomoc przedmedyczna?

Co należy zrobić, by pomóc poszkodowanemu w wypadku:

 • wezwać fachową pomoc,
 • zadbać o drożność dróg oddechowych, a także komfort termiczny i psychiczny poszkodowanego,
 • kontrolować oddech co minutę,
 • nie podawać żadnych leków, jedzenia, ani picia,
 • nie poruszać i nie przenosić poszkodowanego bez potrzeby (zmienić pozycję można tylko wówczas, gdy poszkodowany nie oddycha oraz kiedy istnieje bezpośrednie ryzyko zagrożenia na miejscu zdarzenia z koniecznością ewakuacji),
 • zostać na miejscu wypadku

Aby uniknąć ryzyka nabawienia się infekcji podczas udzielania pierwszej pomocy, należy stosować środki ochrony własnej, a także proste procedury:

 • zawsze używać maseczki do sztucznego oddychania i rękawiczek medycznych, a jeśli ich nie posiadamy – zakładać na dłonie worki foliowe bądź jakikolwiek wodoodporny materiał,
 • po udzieleniu pierwszej pomocy umyć ręce mydłem,

Jakiej pomocy udzielić poszkodowanemu?

 • udrożnić drogi oddechowe poprzez odchylenie głowy do tyłu,
 • dokonać resuscytacji krążeniowo-oddechowej w przypadku zatrzymania krążenia: 30 ucisków klatki piersiowej i 2 oddechy ratownicze,
 • zatamować krwawiące miejsce poprzez uniesienie krwawiącej kończyny do pozycji antygrawitacyjnej i założenie opatrunku uciskającego miejsce zranienia,
 • schłodzenie oparzonego miejsca, a następnie założenie na miejsce oparzenia suchego, jałowego opatrunku,
 • unieruchomienie złamanej kończyny wraz z sąsiadującymi stawami, ułożenie poszkodowanego w bezpiecznej i bezbolesnej pozycji, a widoczne kości w złamaniu otwartym, należy zabezpieczyć jak ciało obce,
 • w przypadku podejrzenia ataku serca: poszkodowanego ułożyć w pozycji półsiedzącej, a następnie poluzować mu ubranie,
 • po omdleniu osobę poszkodowaną ułożyć na plecach, unieść jej nogi i ręce do góry, dostarczyć dawkę świeżego powietrza,
 • przy ataku padaczki należy poszkodowanemu asekurować głowę i pięty, sprawdzić czy nie ma niczego w ustach.

Warto pamiętać o nabyciu prawidłowo wyposażonej apteczki samochodowej, w której w skład wchodzą: maseczka do sztucznego oddychania, chusta trójkątna, bandaże dziane i elastyczne, gaza opatrunkowa, rękawice jednorazowe, latarka, agrafki, koc termiczny oraz nożyczki lub skalpel.

Obowiązek udzielania pomocy określa artykuł 164 par 1 kodeksu karnego, za którego złamanie grozi pozbawienie wolności do lat 3.

pierwsza pomoc