Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna polega na udzieleniu poszkodowanemu w wypadku pierwszej pomocy prowadzącej do zabezpieczenia oraz utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej aż do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb ratunkowych.

Jakie czynności powinien wykonać świadek wypadku?

  1. Ocenić zaistniała sytuację.
  2. Zabezpieczyć miejsce zdarzenia.
  3. Ocenić stan poszkodowanego.
  4. Wezwać pomoc (wykręcić numery: 999-Pogotowie Ratunkowe, 997- Policja, 998- Straż Pożarna, 112- Europejski Numer Ratunkowy). Świadek wypadku powinien podać: miejsce zdarzenia, przyczynę lub okoliczności wypadku, stan oraz liczbę poszkodowanych, a także ich wiek i płeć. Następnie powinno się podać swoje imię i nazwisko oraz numer zwrotny. Pamiętajmy, żeby nigdy pierwszemu nie odkładać słuchawki!
  5. Udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej:

Czytaj dalej “Pierwsza pomoc przedmedyczna” »

Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna, w skrócie OSP, to specjalna organizacja społeczna, która najczęściej w niewielkich miejscowościach zajmuje się walką z pożarami i klęskami żywiołowymi, tak samo jak Państwowa Straż Pożarna. Członkowie OSP to ochotnicy, posiadający jednak umundurowanie oraz odpowiedni sprzęt, dzięki któremu są w stanie reagować na różne zagrożenia. Jej działalności regulują ustawy: z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o stowarzyszeniach oraz z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej. Poza tym organizacja posiada własny statut.
Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Polsce sięga czasu średniowiecza. Jednak pierwsze jednostki, które były bezpośrednim początkiem powstania OSP zaczęły działać w drugiej połowie XIX wieku na terenie trzech zaborów. W 1921 roku, kiedy Polska była już niepodległym państwem, związki strażackie powołały do życia jeden najważniejszy organ – Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Został on rozwiązany w 1949 roku, siedem lat później powołano go ponownie. Obowiązująca do dziś nazwa – Ochotnicza Straż Pożarna – została wprowadzona w 1992 roku. Najstarsza jednostka OSP znajduje się w Nakle nad Notecią, istnieje bowiem od 1820 roku.

Czytaj dalej “Ochotnicza Straż Pożarna” »

Państwowa Straż Pożarna

Państwowa Straż Pożarna stoi na straży społecznego bezpieczeństwa. Zawodowa oraz umundurowana grupa wykwalifikowanych osób, przy użyciu odpowiedniego sprzętu, ma za zadaniem walczyć przede wszystkim z pożarami oraz klęskami żywiołowymi. Nadzór nad pracą Komendanta Głównego PSP pełni Minister Spraw Wewnętrznych Polski. Na czele PSP stoi Szef Obrony Cywilnej Kraju.

Państwowa Straż Pożarna została powołano 24 sierpnia 1991 na mocy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Do zadań PSP należy przede wszystkim gaszenie pożarów oraz prowadzenie akcji ratowniczych w trakcie wystąpienia klęsk żywiołowych i innych zagrożeń, jak wypadki drogowe, katastrofy kolejowe, itp. Strażacy mają za zadanie ocenić poziom realnego zagrożenia pożarowego i stosownie do tego instruować społeczeństwo. Informowanie ludności o zasadach postępowania w sytuacji zagrożenia to kolejny z celów PSP. Ponadto w kompetencji Państwowej Straży Pożarnej leży także kształcenie kadry ratowniczy, szkolenie społeczności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy, współpraca z polskimi i zagranicznymi służbami mundurowymi.

Czytaj dalej “Państwowa Straż Pożarna” »

Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w trakcie burzy?

Bagatelizowanie niebezpieczeństwa podczas burzy często jest przyczyną nieszczęśliwych zdarzeń. Warto pamiętać o fundamentalnych zasadach, by w trakcie nieprzewidywalnych warunków atmosferycznych, zachować spokój i rozsądek. To może uratować zdrowie, a nawet życie, bo pozornie niegroźne sytuacje mogą w mgnieniu oka przemienić się w śmiertelne zagrożenie. Poniżej kilka najważniejszych reguł, które warto zapamiętać dla własnego bezpieczeństwa.

Najważniejsza zasada, kiedy w trakcie burzy znajdujemy się w budynku, dotyczy oddalenia się od wszelkich urządzeń elektrycznych i metalowych. Nie należy również przebywać w pobliżu okien lub oszklonych drzwi. Nie wolno dotykać kranu i kaloryfera oraz dzwonić z telefonu stacjonarnego. Jeśli to możliwe, przed burzą warto przygotować sobie latarkę i radio na baterię, a wszystkie urządzenie AGD i RTV odłączyć od zasilania.

Dużo większe zagrożenie czeka nas jednak na zewnątrz. Podczas burzy należy jak najszybciej poszukać schronienia – może to być samochód lub budynek. Nigdy nie można ukrywać się pod wysokimi drzewami czy słupami oświetleniowymi. Tam panuje największe zagrożenie porażenia piorunem! Niewskazana jest też jazda na rowerze oraz przebywanie w pobliżu trakcji kolejowej i przewodów wysokiego napięcia.

Natomiast w przypadku otwartej przestrzeni najbezpieczniej będzie przykucnąć i przeczekać. Dobrym rozwiązaniem nigdy nie będzie kąpiel w jeziorze lub morzu, gdyż woda przyciąga pioruny. W górach najbezpieczniejszym schronieniem są jaskinie. Namiot ze względu na metalowe elementy nie jest w pełni właściwym miejscem ukrycia, lepiej będzie zaczekać, aż burza minie, w samochodzie. Przebywając w zaparkowanym na wolnej przestrzeni aucie nie można dotykać jego metalowych części.

burza

Niebezpieczne podczas wichury czy burzy są także unoszące się przedmioty. Pozostawione na balkonie, parapecie doniczki lub inne lekkie przedmioty, które może ponieść wiatr, stwarzają spore zagrożenie dla innych ludzi. Uderzenie przez spadający, nawet niewielki kamień, może spowodować nieodwracalne dla zdrowia szkody. Z tego powodu wszelkie komunikaty burzowe opatrzone są właśnie przypomnieniami o uprzątnięcie posesji bądź balkonu. Zwracając uwagę na te podstawowe wytyczne można uniknąć wypadków i szczęśliwe przetrwać nawet najgorszą burzę.

 

Jak zapobiegać zatruciu czadem?

Każdego roku w Polsce z powodu zatrucia tlenkiem węgla ginie kilkadziesiąt osób. Najczęściej liczba ta rośnie wraz z rozpoczęciem się sezonu grzewczego. Niewłaściwa eksploatacja budynku mieszkalnego oraz znajdujących się w nim urządzeń i instalacji grzewczych mogą przynieść tragiczne konsekwencje. A przecież zapobieganie zaczadzeniom nie jest ani kosztowne, ani też wymagające.pożart

Jak zatem zabezpieczyć się przed szkodliwym działaniem CO?

Tlenek węgla, popularnie nazywany czadem, to bezwonny gaz o bardzo silnych właściwościach toksycznych. Ludzkie zmysły nie są w stanie go wyczuć, szczególnie gdy unosi się on w temperaturze pokojowej. Wdychanie czadu nawet w niewielkiej ilości często powoduje silny ból głowy, wymioty, a także może doprowadzić do zatrucia, śpiączki czy zgonu.

Zagrożenie zaczadzeniem wynika z tego, iż CO blokuje dostęp tlenu do organizmu i zajmuje jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, co też powoduje przy długotrwałym narażeniu śmierć przez uduszenie, niedotlenienie. Krótsze przebywanie w zaczadzonym pomieszczeniu może powodować zaburzenia pamięci, obniżenie ilorazu inteligencji, a nawet trwałe upośledzenie psychiczne.

Czytaj dalej “Jak zapobiegać zatruciu czadem?” »

Jak zostać strażakiem?

Zawód strażaka wiąże się z renomą oraz powszechnym szacunkiem. Dlatego też tak wielu małych chłopców pragnie zostać strażakami. Większość z nich wyrasta z tego marzenia, reszta natomiast decyduje się na podjęcie tego trudnego zawodu mundurowego.

Co oprócz satysfakcji daje zawód strażaka?

W dzisiejszej Polsce na pewno – stabilizację, możliwość awansowania i pewność zatrudnienia. W staraniach dostania się do straży pożarnej mogą nam pomóc rady od innych wykonujących ten zawód. Zanim ostatecznie podejmie się decyzję o chęci podjęcia nauki w szkole pożarniczej, warto wcześniej przyjrzeć się pracy w tym zawodzie.

Czytaj dalej “Jak zostać strażakiem?” »

Jednostki kształcenia pożarniczego

Marzeniem wielu osób jest wystąpienie w szeregi Straży Pożarnej. Powołanie do gaszenia pożarów i ratowa

amerykański wóz strażacki

nia innych to tylko jeden z aspektów. Konieczne jest również spełnienie wymogów formalnych. Do PSP może wstąpić obywatel unii europejskiej, który nigdy nie był karany za żadne przestępstwo i w pełni korzysta z praw publicznych. Niezbędne jest też minimum średnie wykształcenie oraz uwarunkowanie fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w Straży Pożarnej. Ocena na ten temat wystawiana jest przez specjalne komisje lekarskie, które odpowiadają przed ministrem do spraw wewnętrznych. Decyzja o wcielenie do służby wydawana jest ze względu na terytorium i może ją wydać komendant wojewódzki, komendant powiatowy lub miejski oraz osoba, zarządzająca jednostką PSP.

Czytaj dalej “Jednostki kształcenia pożarniczego” »

Jak zachować się w trakcie pożaru?

Ogień to jeden z najbardziej niszczycielskich i trudnych do opanowania żywiołów na świecie. Bardzo łatwo jest go zaprószyć, lecz po jego rozprzestrzenieniu się, walka z tym żywiołem bywa naprawdę ciężka. Co roku w Polsce wybuchają tysiące pożarów, w których giną setki ludzi. Liczba tych ofiar, może zostać zredukowana, jeśli wiemy, jak zachować się w trakcie pożaru.

Kiedy staniemy się świadkiem pożaru, musimy podjąć odpowiednie działania, dzięki którym zostanie on ugaszony. Jak krok po kroku postępować po zauważeniu pożaru:

  1. Zaalarmować wszystkie osoby będące w strefie ognia o grożącym im niebezpieczeństwie.
  2. Wezwać straż pożarną (numer alarmowy 998 lub 112). Przedstawić się, podać nazwę palącego się obiektu oraz jeśli jesteśmy w stanie także adres, przy którym doszło do pożaru. Warto również sprecyzować co dokładnie się pali i na którym piętrze budynku oraz czy istnieje zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzkiego. Nie wolno nam odkładać słuchawki dopóki nasze zgłoszenie nie zostanie potwierdzone. Dyspozytor może zażądać potwierdzenia zgłoszenia przez oddzwonienie lub podania dodatkowych informacji.
  3. W następnej kolejności należy przystąpić do prób ugaszenia pożaru przy użyciu miejscowych środków gaśniczych oraz spróbować pomóc osobom zagrożonym, a jeśli to konieczne- przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia. Wszystkie czynności trzeba wykonać w taki sposób, aby wśród ludzi będących w zagrożeniu nie wybuchła panika spowodowana ogniem i unoszącym się dymem (czadem).

Czytaj dalej “Jak zachować się w trakcie pożaru?” »